Nadezhda (Nadya) Kholodnaya, MD, MPH

Nadezhda (Nadya) Kholodnaya, MD, MPH

Fellowship

University of Florida Health Cancer Center, Orlando, Florida

Stem Cell Transplantation and Cellular Therapy, University of Texas, Houston

Residency

North Shore LIJ Lenox Hill Hospital, New York, NY

Medical School

North Western State Medical University, St. Petersburg, Russia